W maju RATY 10 x 0%, RRSO 0% | Sprawdź jak kupić >>
x Koszyk

Regulamin mebleM4.pl do 25.05.2018 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

  • 1. Właścicielem sklepu internetowego mebleM4.pl jest
MebleM4 Spółka Cywilna Urszula Kucharczyk, Radosław Jóźwiak

ul. Gliwicka 73a 42-600 Tarnowskie Góry
NIP: 6452539918
REGON: 243564154

który w dalszej części Regulaminu oraz w dokumentach potwierdzających transakcję określony jest jako SPRZEDAWCA/ WŁAŚCICIEL SKLEPU.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Korzystanie z strony mebleM4.pl jest nieodpłatne i oznacza wyrażenie zgody przez Klienta na warunki określone w Regulaminie. 

2.Regulamin określa warunki korzystania mebleM4.pl w zakresie zgłaszania Zamówień przez Klientów oraz zawierania Umów kupna - sprzedaży pomiędzy Klientami a Właścicielem sklepu w przedmiocie nabywania Towarów.

3. Klientami mebleM4.pl mogą być wyłącznie:

3.1.Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2.Osoby prawne.

3.3.Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych.

4. Prawem właściwym dla zawieranych Umów kupna - sprzedaży jest prawo polskie.

5. Zawartość mebleM4.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. W związku z tym, złożenie zamówienia w sklepie nie jest traktowane jako przystąpienie Klienta do Umowy kupna - sprzedaży i nie ma charakteru wiążącego dla żadnej ze stron.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

1. Biuro Obsługi Klienta zajmuje się kompleksową obsługą Klienta w zakresie: komunikowania i informowania Klientów, przyjmowania i weryfikacji Zamówień, realizacji Umów kupna - sprzedaży, doradztwa technicznego i pomocy przy wyborze odpowiedniego Towaru, załatwiania reklamacji i zwrotów oraz prowadzonej dokumentacji.

2. Biuro Obsługi Klienta jest czynne codziennie w godzinach od 8 do 20 (również w soboty oraz niedziele)

3. Klient może uzyskać wszelkie informacje kontaktując się następująco:

3.1. Telefonicznie pod numerem telefonu:

  • 32 740 91 71 od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 17

  • 534 08 08 01 codziennie od 9 do 19

3.2. Mailowo pod adresem: biuro@meblem4.pl

3.3. Osobiście w siedzibie firmy w Tarnowskich Górach przy ulicy Gliwicka 73a od pn do pt w godz. 9-17 oraz w soboty w godz. 9-13.

GWARANCJA

1. Wszystkie Towary dostępne są fabrycznie nowe, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, objęte są gwarancją Partnera lub Właściciela mebleM4.pl

2.Wszystkie nazwy Towarów l używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi Partnera lub Właściciela MebleM4.pl

3. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń towaru powstałych po momencie przekazania Towaru Klientowi oraz różnic w kolorze i strukturze forniru jako konsekwencji jego naturalnego pochodzenia.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Czas realizacji Zamówień podany jest zawsze w Karcie Produktu.

2. Firma MebleM4 S.C. rygorystycznie przestrzega podanych zakresów realizacji Zamówień. Czas realizacji Zamówienia może wydłużyć się tylko w przypadkach szczególnych i niezależnych  np. w okresie świąteczno-noworocznym lub podczas przerw technologicznych

3. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia wpływu pełnej należności za Towar od Klienta na Konto Firmowe do dnia dostarczenia zamówionego Towaru pod wskazany przez Klienta adres.

4. Zamówienie tzw. „złożone” składające się z co najmniej dwóch Towarów o różnych czasach realizacji, realizowane jest standardowo partiami wg zamówionych Towarów licząc od najkrótszego czasu realizacji Zamówienia. W szczególnych przypadkach takie zamówienie realizowane jest w całości po skompletowaniu wszystkich Towarów z Zamówienia.

5. Firma MebleM4 S.C. zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadkach szczególnych, niezależnych od nas W takich sytuacjach Klient zostanie natychmiast powiadomiony i jednocześnie zostaną zwrócone należności wpłacone przez Klienta.


 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. MebleM4 przyjmuje Zamówienia Klientów codziennie przez całą dobę.

2. Klient może złożyć Zamówienie wykorzystanie wcześniej już założonego i zarejestrowanego Konta Klienta, ”Szybki zakup” bez konieczności rejestracji  lub całodobowo przez pocztę elektroniczną 

3. Klient po złożeniu Zamówienia otrzyma potwierdzenie mailowe wysłane automatycznie przez Biuro obsługi Klienta 

4. Klient, po złożeniu Zamówienia zobowiązany jest w ciągu 5 dni kalendarzowych dokonać płatności za realizację Umowy kupna - sprzedaży zgodnie z możliwymi sposobami płatności podanymi w  Regulaminie.

5. Zamówienie Klienta staje się Umową kupna - sprzedaży i ma charakter wiążący tylko i wyłącznie w momencie wpłynięcia należności od Klienta na Konto Firmowe.

6.Właściciel MebleM4.pl zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia Klienta, w przypadku braku należności na Koncie Firmowym w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia Zamówienia.

CENY

1. Wszystkie ceny MebleM4.pl podane są w złotych polskich PLN i zawierają podatek od towarów i usług VAT według stawki określonej odrębnymi przepisami.

2. Firma MebleM4 S.C. zapewnia Klientów, iż po sfinalizowaniu Umowy kupna - sprzedaży, cena będzie wiążąca dla obu stron i nie ulegnie zmianie aż do momentu zrealizowania Zamówienia.

3.Właściciele MebleM4.pl zastrzegają sobie prawo odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.


 PŁATNOŚCI

1. Sklep internetowy mebleM4.pl umożliwia Klientom następujące sposoby dokonywania płatności:

1.1. Przelew zwykły - pełna wpłata na Konto Firmowe:ING BANK SLĄSKI 96 1050 1386 1000 0091 4719 6647

1.2. Zaliczka w wysokości 50% przy zakupie powyżej 500 zł. Pozostała kwota do zapłaty musi zostać uregulowana do 2 dni po dostawie. W przypadku braku wpłaty zostaną naliczone odsetki ustawowe.

1.3. Przelew online błyskawiczny gdzie Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU SA

1.4. Przelew online błyskawiczny gdzie Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPal

1.5. Przelew online błyskawiczny gdzie Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

1.6. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

2. Klient, dokonując płatności przelewem standardowym lub przekazem pocztowym za zamówiony Towar, zobowiązany jest koniecznie podać w treści przelewu numer zamówienia.

 

 

RATY

1.1 Poprzez system sprzedaży ratalnej payU lub.

1.2. Poprzez Bank Credit Agricole Bank Polska S.A.

1.3. Poprzez Santander Consumer Bank.

1.4. Poprzez platformaratalna.pl - oferta wielu banków w jednym miejscu.

 

CENY

1. Wszystkie ceny na stronie MebleM4.pl podane są w złotych polskich PLN zawierają podatek od towarów i usług VAT według stawki określonej odrębnymi przepisami.

2. Właściciel sklepu internetowego MebleM4.pl zapewnia Klientów, iż po sfinalizowaniu Umowy kupna - sprzedaży, cena będzie wiążąca dla obu stron i nie ulegnie zmianie aż do momentu zrealizowania Zamówienia.

 

DOSTAWA 

1Koszt dostawy towaru podany jest indywidualnie dla każdego Towaru i  wyszczególniony w Karcie Produktu.

2. Koszt dostawy nie obejmuje usługi wniesienia oraz montażu zakupionego towaru.

2a. Wniesienie mebli i montaż odbywa się odpłatnie (możliwy tylko na terenie śląska), nie ma możliwości wniesienia poza rejonem śląska.Realizacja odbywa się kurierami zewnętrznymi.

3. W przypadku Zamówienia tzw. „złożonego” (więcej niż dwa produkty) - koszt dostawy ustalany jest indywidualnie dla Klienta po konsultacji mailowej bądź telefonicznej z Biurem Obsługi Klienta

4. Zamówiony Towar dostarczany jest przy współpracy z tylko dobrymi firmami kurierskimi lub transportem własnym.

5. Zakres usługi dostawy obejmuje doręczenie przesyłki pod dom / klatkę bloku Klienta bez usługi wniesienia. Oznacza to, że wniesienie zamówionego Towaru do mieszkania / domu Klienta jest zawsze i wyłącznie po stronie Klienta. Kurier nie oferuje usługi wniesienia Towaru do lokalu.

6. Informacja o dostawie odbywa sie z wyprzedzeniem 1-2 dniowym - zakres czasowy trzygodzinowy,

    a) w przypadku dostawy wielogabarytowych produktów (szafy, sofy , narożniki itp.) nie można zmienić godzin dostawy. 

    b) dostawy odbywają się w godzinach 6-23.

 

7. Ważne - Zawierając umowę sprzedaży kupujący zobowiązuje się nie tylko do zapłaty ceny ale również do odebrania zakupionej rzeczy. 

8. Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki w odebraniu rzeczy, sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego.

DROGI KLIENCIE!  Zgodnie z regulaminem naszego sklepu, usługa transportowa nie obejmuje wniesienia.

6. Biuro Obsługi Klienta mebleM4.pl informuje Klienta dzień wcześniej przed realizacją wysyłki zamówionego Towaru, przekazując Klientowi informacje szczegółowe dotyczące dostawy (nazwa przewoźnika, telefon kontaktowy).

7. Termin doręczenia przesyłki regulowany jest głównie przez firmy kurierskie, zazwyczaj obejmuje zakres czasu pomiędzy 24 -72 godziny licząc od momentu wyjścia towaru z magazynu mebleM4.pl lub Partnera.

8. Klient może odebrać zamówiony Towar osobiście.

9. W przypadku nie odebrania mebli przez klienta w podanym przez nas terminie, koszty transportu pokrywa kupujący.

10. W przypadku nie odebrania towaru w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia, zostana naliczone opłaty za magazynowanie.

    a) kwota naliczana za magazynowanie 1% wartości produktu liczona za każdy dzień roboczy.


REKLAMACJE

1. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia przez Klienta

2. Sklep może poprosić o dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii następujących dokumentów: rachunku zakupu towaru = potwierdzenie przelewu lub Faktury VAT, karty gwarancyjnej oraz protokołu zaistniałej szkody w trakcie transportu (w przypadku wady towaru spowodowanej w transporcie), wyciągu z konta lub kopii zamówienia przesyłanej na e-mail.

3. Warunkiem uznania reklamacji jest przestrzeganie ogólnych zasad użytkowania i konserwacji zakupionego Towaru zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi i montażu.

4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transporu oraz kompletności dostawy będą rozpatrywane tylko po sprawdzeniu towaru w obecności kuriera przy odbiorze. Bezwzględnie warunkiem przyjęcia reklamacji będzie spisany wraz z kurierem protokół szkody w momencie odbioru towaru i dostarczenie protokołu na adres firmy pocztą w terminie 5 dni. Po tym czasie Klient traci prawo do złozenia reklamacji z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie. Bez protokołu szkody żadne reklamacje nie bedą rozpatrywane"

5. Różnice w odcieniu wybarwienia drewna, blatów, listew, płyty laminowanej,tkanin tapicerowanych mebli, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji.

6. Wszystkie Towary przedstawione na zdjęciach portalu mają wyłącznie charakter orientacyjny i wizualny. W związku z tym, nieznaczne różnice w kolorystyce danego produktu pomiędzy tym co na zdjęciu a tym co w rzeczywistości, nie będą podstawą reklamacji zakupionego Towaru.

ZWROTY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient może odstąpić od Umowy kupna - sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania Towaru.

2. Klient zamierzając odstąpić od Umowy kupna – sprzedaży powinien w oznaczonym terminie wypełnić formularz w zakładce "Zwroty" na stronie www.mebleM4.pl podając następujące dane: imię, nazwisko, e-mail, telefon, numer Zamówienia, datę Zamówienia i powód zwrotu Towaru oraz równocześnie wysłać oświadczenie listem poleconym na adres firmy.

3. Towar należy odesłać na własny koszt nie podlegający zwrotowi pod adres: Magazyn Meblem4 sc ul.Gliwicka 73 a Tarnowskie Góry . Towar oferowany jako komplet należy odesłać w całości. Zwracany towar powinien być nieuszkodzony oraz nie nosić śladów zużycia poza zużyciem koniecznym w granicach zwykłego zarządu zakupionym towarem  (np. wynikającym z konieczności sprawdzenia towaru). W przypadku zwrotu towaru uszkodzonego lub noszącego ślady zużycia przekraczającego granice zwykłego użytkowania może obciążyć Kupującego odszkodowaniem obejmującym koszt uszkodzenia lub zużycia towaru, przy czym kwota tego odszkodowania może zostać potrącona z kwotą ceny sprzedaży podlegającej zwrotowi na rzecz Kupującego. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. 

Prosimy o dotrzymanie określonego terminu zwrotu. Należność z tytułu zwrotu towaru zostanie przesłana przelewem bankowym na wskazane konto lub na konto, z którego nastąpiła płatność w przypadku wyboru przez Klienta tej formy rozliczenia należności z tytułu zwrotu . Nie ma możliwości wymiany zwracanego towaru na inny.

4. Klient zobowiązany jest przed wysłaniem zwrotnym Towaru ustalić z Biurem Obsługi Klienta dokładny adres zwrotu Towaru.

5. Po otrzymaniu zwróconego Towaru bez wad łącznie z wymaganymi dokumentami, Biuro Obsługi Klienta w terminie do 14 dni roboczych rozliczy zwrot należności dla Klienta.

6. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca - MebleM4 S.C. pokrywa koszty dostawy w pierwszą stronę (od sprzedawcy do Konsumenta). Koszt zwrotu produktu jest taki sam jak koszt dostawy w pierwszą stronę. 

WYJĄTKI OD ZWROTÓW

1) W myśl Art. 38,Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W przypadku naszego sklepu takimi produktami są:

  • meble produkowane na indywidualne zamówienie - takich z możliwością wyboru obicia tkaniny (np. sofy, narożniki) / koloru drewna (np. łóżka piętrowe, stoły, krzesła)
  • meble produkowane na wymiar - o ile jest taka możliwość dotycząca zmiany wymiaru jak wydłużenia, skrócenia itp...


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Ochrona prywatności

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że podane przez Państwo dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.

  1. Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy MebleM4 S.C. do celów marketingowych i ewidencyjnych.

 

Dlaczego warto kupować w mebleM4.pl?

32 740 91 71

pn-nd: od 9 do 19

9 lat

doświadczenia

Bezpieczne płatności

payu, google pay, raty credit agricole

Próbniki

wysyłka gratis

24 miesiące

gwarancji na cały asortyment
'' '' '' '''' '' '' '' ''
Newsletter

Podaj nam swój e-mail, by otrzymewać promocyjne oferty.

Media społecznościowe

Zagórska 84a, 42-680 Tarnowskie Góry | Infolinia Codziennie 9-19: 534 08 08 01 | email: biuro@meblem4.pl | NIP 6452539918 REGON: 243564154